Disclaimer

Deze website is eigendom van AQV Systems. De tekst op deze site is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. AQV Systems aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin van het woord) van de informatie op deze site. 

Werking website

AQV Systems kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van AQV Systems. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van AQV Systems en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Voor wie is de informatie op deze website en met welk doel?

De informatie op deze website is bedoeld voor gezonde personen van 18 jaar of ouder. De onderwerpen zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en in geen enkel opzicht bedoeld als medisch advies. Noch AQV Systems, noch de staf, medewerkers, of agenten van AQV Systems zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is.

Over de disclaimer

AQV Systems behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.